lördag 8 januari 2011

Socialstyrelsen informerar om buller i förskolan.

Höga ljudnivåer på förskolor är ett problem både för barn och vuxna. Buller kan ge hörselskador, försvåra samtal och göra så att man inte uppfattar viktiga signaler. Det skapar trötthet och stress och påverkar koncentrationsförmågan så att arbetsuppgifter blir svårare att genomföra.
Buller bort är en liten bok om god ljudmiljö i förskolan.

Skriften har tagits fram i samarbete mellan Arbetslivsinstitutet, Arbetsmiljöverket Myndigheten för skolutveckling och Socialstyrelsen. De hoppas att den ska ge inspiration till alla som vill förbättra såväl barnens miljö som personalens arbetsmiljö.

Här kan du ladda ner Buller bort.

1 kommentar: