iPad-projekt

Här kommer jag att lägga in information om de iPad-projekt jag just nu är delaktig i.

1. Lust@IT
Hur kan en iPad stödja arbetet med nyanlända barn?
Första träffen diskuterade vi de erfarenheter som några av pedagogerna fått efter några få månaders användning.
Appar där man kunde använda olika språk efterlystes.
Apparna nedan stödjer flera språk som förhoppningsvis kan underlätta barnens språkutveckling.
Tips och idéer på fler appar efterlyses.

Har i projektet testat lite fler appar där man kan vara kreativ och där apparna på något sätt har en inspelningsfunktion.
De appar jag föreslagit är:
Fotobabble
PuppetPals HD
DoodleCast
Sock Puppets
Art Maker
Toontastic

2. Jag kommer också att vara delaktig i ett språkprojekt i den egna stadsdelen Västra Göteborg.
Info kommer när projektet startat.