tisdag 30 mars 2010

NCM - Nationellt Centrum för Matematikutbilding


På NMC hittar du länkar till aktuella forskningsrapporter, artiklar och nyheter i media som rör små barns matematik- och språkutveckling.

Vi presenterar autentiska situationer och händelser där förskolebarn använder matematik och ger uttryck för tankar om matematik i leken, i rutinsituationer, då de spelar spel eller i temaarbeten och andra aktiviteter. Vi vill uppmuntra lärare i förskolan, föräldrar och andra intresserade personer att skicka in bidrag till den här sidan. Klicka här för att komma till NMC.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar